BUSINESS WAY s.r.o.

Preukázané výsledky

moderní budova
Compressor Údržba

TECHNOLOGICKÝ SEKTOR

– montáž a servis klimatizačných zariadení
– montáž a servis núdzových osvetlení
– montáž a servis UPS zariadení
– priemyselné LED osvetlenie

- stavebné a rekonštrukčné práce

- voda, plyn, kúrenie

TECHNICKÁ SPRÁVA

Komplexná technická správa malých obchodných prevádzok a objektov strednej veľkosti.